052-5637-888

מהו מועדון הורים?

מועדון הורים הוא יזמה של מחלקת גני ילדים באגף החינוך של עיריית רמת גן והפיקוח על גני הילדים במשרד החינוך.
אנו מאמינים שחינוך ילדינו הוא משימה מורכבת וחשובה שמופקדת בידי מערכת החינוך וההורים יחדיו. בבסיס פעילותינו עומדת ההבנה העיקרית לפעול למען חינוכם של ילדי העיר וברור לנו כי קידומה של מטרה זו תלוי בראש ובראשונה בחיזוק התא המשפחתי ומתן מענה להורים בעירנו. קרא עוד